Installatie 10

Materiaal: touw, hout, gips en motortje
Afmeting: ruimte vullend; 400 x 800 x 240 cm
Locatie: Dijkmagazijn Winssen